Główne fakty

Główne fakty

40% przedsiębiorców w Polsce ma problem ze znalezieniem kompetencyjnych pracowników.*

 Do roku 2020 zapotrzebowanie na specjalistów w zakresie kodowania i programowania
o ponad 1 000 000 etatów przekroczy liczbę dostępnych na kursie specjalistów w tych dziedzinach.**

Wciąż mało osób z niepełnosprawnościami na rynku pracy! – analiza problemu

* Według badania firmy doradczej „Grant Thornton”
** Według prognoz firmy McKinsey

Scroll Up